มศว. เลื่อนประกาศผลสอบตรง

UploadImage
 
         สำหรับน้องๆ ที่สอบตรง ของ มศวไป เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2554

UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น