สพฐ.เห็นคุณค่ารร.ขนาดเล็ก

UploadImage

สพฐ.เห็นคุณค่ารร.ขนาดเล็ก

         ดร.ชินภัทร ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังรอหารือกับกลุ่มสภาการศึกษาทางเลือกในการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการที่ไม่ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้เด็กต่างจังหวัดมีที่เรียนใกล้บ้าน ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีทางออกที่ดีเพราะนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการได้เปิดทางให้โรงเรียนทุกแห่งมีบทบาทในการจัดการศึกษาและทำ ประโยชน์ต่อบริบทของท้องถิ่นโดยเฉพาะมิติทางด้านการฝึกอาชีพเพื่อให้เกิดราย ได้ในอนาคต  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนตามศักยภาพโดยโรงเรียนขนาดเล็กจะตอบ โจทย์นี้ได้

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่าสพฐ.จะไม่ยุบรวมหรือยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กแล้วแต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการ  เพราะที่ผ่านมาสพฐ.อาจมองว่าโรงเรียนขนาดเล็กเป็นภาระ แต่ขณะนี้เห็นว่าจะทำประโยชน์ได้จึงต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการ และมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่จะให้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของชุมชน ดัง นั้นจึงเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นโรงเรียนที่มีต้นทุนในการบริหารจัดการ ที่สามารถทำประโยชน์ได้ซึ่งเบื้องต้นอาจให้ท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการร่วม ด้วยแต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีหลักประกันด้วยโดยต้องมีแผน บริหารจัดการที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ สพฐ.กำหนดเอาไว้.ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น