รับตรง มธ.ประกาศที่นั่งสอบ 9 ธ.ค.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ นะคะ

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อ และที่นั่งสอบ โครงการรับตรง จากเดิมที่จะประกาศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  เลื่อนเป็น 9 ธันวาคม 54 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ต้องเลื่อน


การประกาศเลื่อนสอบจาก จาก ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
โครงการรับตรง สนามสอบ มธ. ศูนย์รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ จาก 1 พฤศจิกายน 2554  เลื่อนเป็น 9 ธันวาคม 54 และเลื่อนสอบข้อเขียน ดังนี้

คณะรัฐศาสตร์ เดิม 29 ต.ค.54 เป็น วันที่ 17 ธ.ค.54

คณะสถาปัตยฯ เดิม 29 ต.ค.54 เป็น วันที่ 17 ธ.ค.54

 ...SII...T (สิรินธร) เดิม 29 ต.ค.54 เป็น วันที่ 17 ธ.ค.54

คณะสังคมฯ เดิม 6 พ.ย.54 เป็น วันที่ 18 ธ.ค.54

คณะศิลปกรรมฯ เดิม 6 พ.ย.54 เป็น วันที่ 18 ธ.ค.54

คณะเศรษฐศาสตร์ เดิม 12 พ.ย.54 เป็น วันที่ 24 ธ.ค.54

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดิม 12 พ.ย.54 เป็น วันที่ 24 ธ.ค.54

คณะสาธารณสุขฯ เดิม 12 พ.ย.54 เป็น วันที่ 24 ธ.ค.54

คณะนิติศาสตร์ เดิม 13 พ.ย.54 เป็น วันที่ 26 ธ.ค.54


และหลังจากการประกาศเลื่อนการสอบ GAT PAT  ครั้งที่ 1/2555 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา   ทำให้การสอบข้อเขียนของหลายคณะ ตรงกับการสอบ GAT PAT  ซึ่งจัดสอบในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2554  ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่า กำหนดการสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก  น้องๆควรติดตามข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่
http://www.facebook.com/Admissions.TU?ref=ts
http://www.reg.tu.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น