รับตรง ม.พระจอมเกล้า่ธนบุรี 55 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ !

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สมัครสอบตรง โดยใช้ GAT/PAT ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ปี 2555 ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่ดังนี้ค่ะ

การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 12-14 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2555

UploadImage UploadImage
กำหนดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบดังนี้ค่ะ

การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Tel. 0-2470-8146  ,  0 – 2470-8348  , 0-2470-8164    
Website : admission.kmutt.ac.th
Email : admission@kmutt.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น