นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน 53 ปี

             UploadImage

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงานชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ :  ความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน 53 ปี   พบกับเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยของไทยและเยอรมันในงาน  ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2554    เวลา  09.00-17.00 น. ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์  และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  2554  เวลา 09.00 น.  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริน ธรไทย-เยอรมัน (TGGS) และทอดพระเนตรงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ : ความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน 53 ปี


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน 53 ปี   “มจพ. คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา             2.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความสัมพันธ์ทางวิชาการ มจพ. ไทย-เยอรมัน 53 ปี “ TGGS บ้านแห่งเทคโนโลยีเพื่ออนาคต นวัตกรรมและหนทางแก้ปัญหาแนวทางใหม่ ” สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใน 8 สาขา วิชาที่มีความเชี่ยวชาญ  ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกลการออกแบบและจำลอง วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ และวิศวกรรมระบบซอฟท์แวร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม

2. การประชุม/บรรยายทางวิชาการ

        วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-10.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 2 เรื่อง
 (1.) การจัดการความรู้การออกแบบผลิตและนวัตกรรม
 (2.) การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านการวางแผนของสหภาพยุโรป ฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร .0-29132500 ต่อ 1512-1513, 1031

          วันพฤหัสบดีที่1 ธันวาคม  2554  เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของไทยสู่การแข่งขันเสรีด้านการค้าและ การศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   (AEC)   : 2015  วันพฤหัสที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณ นิธิวดี งามบรรจง โทร. 083-294-5143

          วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. “ประสบการณ์ในการติดตั้ง Solar power plant ในประเทศไทย”  โดย Mr.Torsten Meinhold ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Solarlite,Germany
2. การจัดการกากกัมมันตรังสีที่มีประสิทธิภาพ (กรณีตัวอย่างในเยอรมนี) โดย Dipl. Ing. Suriyun Tiampetch (TU-Berlin) สาระการบรรยายนี้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรทั้ง 2 ท่านเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการกาก กัมมันตรังสีของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นกรณีตัวอย่าง ในเยอรมนี ซึ่งความรู้นี้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองหรือขายให้กับ กฟผ.    

 
***ผู้สนใจเข้าร่วม รับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้โปรดแจ้งความประสงค์เข้ารับฟังบรรยายได้ที่ คุณจรินนา สุขแสวง โทร. 0-2913-2500 ต่อ 2906 E-mail: bsn@kmutnb.ac.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kmutnb.ac.th
หรือ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1113,1121, 1166,1175

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น