จุฬาฯ เปิด ศูนย์พักพิงกระจายความช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

UploadImage
 
จุฬาฯ เปิด "ศูนย์พักพิงกระจายความช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์พักพิงกระจายความช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เพื่อรองรับผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการที่พักพิงชั่วคราว โดยศูนย์ฯ จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พักพิง และยังเป็นศูนย์รับบริจาคและกระจายความช่วยเหลือ เช่น ถุงยังชีพและอาหาร ไปยังจุดต่างๆ ที่กำลังประสบปัญหาอีกด้วย
 
          ผู้ที่ต้องการเข้าพักที่ ศูนย์พักพิงกระจายความช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ที่ จุดลงทะเบียน อาคารจามจุรี 5 ชั้น 1 หรือ Call Center 02 218 4454-57 ตลอด 24 ชม. 
 
*หมายเหตุ กรณีเป็นนิสิตจุฬาฯ : ติดต่อคุณประสาท โทร.02-218-3642, 02-218-3649, และ 081-651-3783
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น