เลื่อนกำหนดการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ

UploadImage

         การเลื่อนกำหนดการให้โควตานักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555
 
เลื่อนกำหนดการให้โควตาดังนี้

1. โรงเรียนที่ได้รับโควตา ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554

2. กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล
ดูรายละเอียดได้ที่ www.kmitl.ac.th  หรือ www.dstar.kmitl.ac.th

UploadImage

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น