เลื่อนสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี มก.

UploadImage
เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบ คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
 

          เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้น ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นใจโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  คณะกรรมการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้พิจารณาผู้สมัครสอบบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อให้นัก เรียนได้มีความสบายใจและมีความพร้อมในสอบคัดเลือกได้อย่างเต็มศักยภาพ และคาดการณ์ว่าเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ตลอดจนไม่กระทบต่อการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสมัครสอบอื่นๆจึง มีมติให้เลื่อนกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทาง ดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
 
 
***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://music.hum.ku.ac.th/  
หรือ www.ku.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น