โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ปี 55

UploadImage

โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ปี 55

         วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวประกาศรับสมัคร โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาฝากน้องๆ 2 โครงการนะคะ ได้แก่

1. โครงการรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไป แข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2555 (โควตา สสวท.)

2. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา ศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2555 (โควตา สสวท.)

กำหนดการรับสมัครของทั้ง 2 โครงการ ดังนี้

UploadImage

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8167-8 ภายใน 4901-10
โทรสาร 0-2942-8168     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น