รับตรงวิศวฯ ภาคพิเศษ ม.บูรพา

UploadImageคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 
(เปิดเรียน มิ.ย. 2555) จำนวน 2หลักสูตร เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 20 ธ.ค. 54

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เรียนจันทร์–ศุกร์ 18.00 – 21.00น. และเสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 16.00 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชาที่เปิดสอน
                วิศวกรรมเคมี
                วิศวกรรมอุตสาหการ
                วิศวกรรมโยธา
                วิศวกรรมไฟฟ้า
                วิศวกรรมเครื่องกล

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม  – 20 ธันวาคม  54
สอบข้อเขียน 11 มกราคม 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  22 มกราคม 55
สอบสัมภาษณ์  8 กุมภาพันธ์ 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  12 กุมภาพันธ์ 55

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ :  0-3810-2222 ต่อ 3300, 3314, 3328  โทรสาร :   0-3874-5806    
http://www.eng.buu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น