ประกวดออกแบบโลโก้ 60 ปี มิตรภาพไทย-ออสเตรเลีย

UploadImage

        ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการออกแบบโลโก้เพื่อเฉลิม ฉลอง 60 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ออสเตรเลีย ชั้นประหยัด จำนวน 1ที่นั่ง สนับสนุนโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผลงานโลโก้ที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ของ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศของไทย

กำหนดปิดรับผลงาน
ภายในวันที่ 30พฤศจิกายน 2554

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดโลโก้
ในเดือนธันวาคม 2554

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสื่อมวลชนสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
37ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวากทม. 10120
สำหรับเงื่อนไขการประกวด กรุณาเยี่ยมชมเวปไซต์ www.thailand.embassy.gov.au
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-344 6464
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น