เลื่อนสอบ รับตรง วิทยาลัยบริหารและการจัดการ ลาดกระบังฯ 55

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สมัครรับตรงของลาดกระบังฯ ขณะนี้โครงการรับตรงวิทยาลัยการบริหารและจัดการเลื่อนการสอบข้อเขียน จากวันที่  22  ตุลาคม  2554  ออกไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ส่วนรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ นั้นจะแจ้งให้ทราบทาง  www.reg.kmitl.ac.th  ในวันที่  25  ตุลาคม  2554


UploadImage


สอบถามเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 02-3298459, 02-3298460
โทรสาร. 02-3298461
เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th หรือ www.amc.kmitl.ac.th        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น