รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 5 ม.เกษตรศาสตร์ ปี 55

UploadImage

         การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 5 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 วิทยาเขตบางเขน วันที่รับสมัครวันอังคาร 18 ตุลาคม -ศุกร์ 21 ตุลาคม 2554

คณะที่รับเข้าศึกษาดังนี้
- คณะประมง
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเกษตร
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง ตั้งแต่วันอังคาร 18 ตุลาคม -ศุกร์ 21 ตุลาคม 2554
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรับสมัคร
โทร.02-9428293-5 ต่อ 207,213,223,225,226
http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น