เลื่อนเปิดเทอม ม.นเรศวร เทอม 2 ปี 54

UploadImage

มหาวิทยาลัยนเรศวร เลื่อนการเปิดภาคเรียนปลาย/2554

          มหาวิทยาลัยนเรศวร เลื่อนการเปิดภาคเรียนปลาย/2554จากเดิม 31 ตุลาคม เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากเกิดประสบปัญหาอุทกภัย ม.นเรศวรจึงเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป และได้เพิ่มการลงทะเบียน ชำระเงิน ได้อีกสองสับดาห์
 

 

UploadImage


ดูเพิ่มเติมที่ 
http://www.nu.ac.th/news_view.php?n_id=3985&action=view

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น