มจพ.เลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

UploadImage

มจพ.เลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2554
 

           ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแจ้งประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2554  สืบเนื่องจากขณะนี้เกิดอุทกภัยกับสภาวะน้ำท่วมบริเวณกว้างในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางของประเทศเป็นบริเวณกว้าง  ทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความลำบากทางมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศการเลื่อนเปิด ภาคเรียนในการศึกษาที่ 2/2554 รายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดิมเปิดวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554   เลื่อนเปิดวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554  

2. ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เดิมเปิดวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554  เลื่อนเปิดวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554  เช่นกัน

UploadImage
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองบริการการศึกษา มจพ.
โทรศัพท์. 0-293-2500 ต่อ 1622-1635
http://www.kmutnb.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น