งานนิทรรศวิศวะจุฬา ครั้งที่ 16

UploadImageขอเชิญชวนน้องๆม.ปลาย เข้าร่วม งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่16 ในระหว่างวันที่ 23-27พฤศจิกายน 2554

         นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม หรือที่เรียกย่อๆ ว่า นิทรรศ นั้นคืองานแสดงผลงานทางวิศวกรรมของนิสิตและคณาจารย์ งานนิทรรศนี้เป็นงานที่จะจัดประจำทุกๆ 3 ปี โดยปีนี้จะเป็นงานครั้งที่ 16

        งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่16 ได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ Concept งานที่ว่า “ฟันเฟืองแห่งความคิด สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอกระบวนการทางความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการนำไปสู่การศึกษา คิดค้น และประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ดังปณิธานที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬาแห่งจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพี่อนำเสนอถึงผลสำเร็จของหลักสูตรของคณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สร้างบุคคลที่มีคุณภาพ และมีความสามารถจนสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ และประเทศชาติ และเพื่อให้เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ มีข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.nitadchula.com
http://www.facebook.com/nitadchula

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น