Earth Sci Camp #4 ตอน ลำปางหนาวมาก

UploadImage


โครงการ Earth Sci Camp #4
ตอน ลำปางหนาวมาก ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว ในปีนี้เราจะยกโขยงกันไปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554  จัดโดยนิสิตภาควิชาวิทยาสาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2554
 

น้องๆที่สนใจสามารถ พูดคุย และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น