โครงการประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ

UploadImage

โครงการประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี 2555
หัวข้อ : Write a letter to an athlete or sports figure you admire to explain what the Olympic Games mean to you - เขียนจดหมายถึงนักกีฬาที่คุณชื่นชอบ เพื่อบอกว่า "กีฬาโอลิมปิกมีความหมายอย่างไรกับคุณ"

คุณสมบัติ  กลุ่มเยาวชนที่มีอายุ ไม่เกิน 15 ปี
เริ่มเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555


หลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวด
1. จดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยชนะการประกวดหรือเคยได้รับการพิมพ์เผยแพร่ ณ ที่ใดมาก่อน และต้องมีคำไม่น้อยกว่า 600 คำ และไม่เกิน 800 คำ

2. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น

3. เขียนตามรูปแบบของจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถาบันการศึกษาที่สังกัดให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย

4. จดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยถือตราประทับเป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาด (ประกวดจดหมาย)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210-0299

5. จดหมายที่ชนะการประกวดทุกรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299
โทรศัพท์ : 0 2831 3131
E-mail : postalcare@thailandpost.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น