รับตรง คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.อ.

UploadImage

มาอีกโครงการแล้ว สำหรับน้องๆที่สนใจหลักสูตรอินเตอร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับโครงการรับตรงในสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับนักเรียนทั้งจากโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรในประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศค่ะ

คุณสมบัติ
1. สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ
                - GPAX   5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
                - GPA  ภาษาอังกฤษ 5ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียนในต่างประเทศ
                - มีคะแนน SAT  จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้  มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 900 หรือสอบผ่าน “A”Level

กำหนดการ รับสมัครแบ่งเป็น 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1  เปิดรับ 1-18 พ.ย. 2554
ครั้งที่ 2  เปิดรับ 1 ก.พ. – 2 มี.ค. 2555
ครั้งที่ 3  เปิดรับ 2 เม.ย. -10 พ.ค. 2555
ครั้งที่ 4  เปิดรับ 6 มิ.ย. -6 ก.ค. 2555

 

สอบถามเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: mgt-bba@psu.ac.th
โทร. 074-287955-8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น