รับตรงโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

UploadImage

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ/โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555  จำนวน 50 คน  โดยแบ่งเป็น 4กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มบุคคลทั่วไป  :นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ

2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์  : นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่เป็นทายาทเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี :ต้องมีอายุไม่กิน 30 ปี และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ :ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรทำงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการ
รับสมัคร  1 ธันวาคม  2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 12 เมษายน 2555
วันสอบสัมภาษณ์  26-27 เมษายน 2555

โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดรับ สมัครระยะยาว และมีการดำเนินการคัดเลือก หลังจากการประกาศผล Admission  น้องๆคนที่ที่สนใจ อยากเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเอง  ก็สมัครไว้ก่อนได้ไม่เสียหลายนะค่ะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
โทร. 043-32693
http://vet.kku.ac.th/main/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น