รับตรงโควตานักกีฬา มศว.


สำหรับน้องๆที่มีความสามารถทางด้านกีฬา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโควตานักกีฬา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจาก คะแนนผลการเรียน  คะแนนการสอบข้อเขียน ตามที่แต่ละคณะและสาขากำหนด  และที่สำคัญคือการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬาค่ะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2554 
สอบข้อเขียน 24 ธันวาคม 2554
สอบภาคปฏิบัติ 25 ธันวาคม 2554
ประกาศผลสอบ  6 มกราคม 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประเมินผลและรับนิสิต
โทร. 02-6495712-14
http://admission.swu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น