ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

UploadImage

         สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.)  ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังบวกเพื่อเด็กจุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย" ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ภายในงานพบกับการเปิดตัวเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ ปาฐกถาพิเศษโดย
ดร.สายสุรีจุติกุล  แนวคิดเทคนิคและเครื่องมือใหม่ทั้ง 8 ด้านจุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กในศตวรรษ
ที่ 21 นิทรรศการเด็กไทยหัวใจบวกและร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักวิจัยชั้นนำระดับประเทศ


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cf.mahidol.ac.th
และโทร 0-2441-0602-8
รับสมัครจำนวนจำกัดภายในวันที่ 27 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น