รับตรง เภสัช พยาบาล ดุริยางค์ ม.พายัพ

UploadImage

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคเหนือ  จะทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2555 เปิดรับในหลายโครงการ มีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ

โครงรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
น้องๆที่สนใจจะเป็นพยาบาล ต้องเป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต ที่มี GPAX เฉลี่ยสะสมครบ  5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

กำหนดการรับตรง
รับสมัคร ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2554 - 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  17 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน  25 กุมภาพันธ์ 2555
(วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนัดทั่วไป และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  6 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  12 - 14 มีนาคม 2555


โครงการรับตรง  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
จากที่มีปัญหา ถกเถียงกันเรื่องการรับรองในปีที่แล้ว  ตอนนี้ สภาเภสัชกรรม ได้ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ เป็นที่เรียบร้อย น้องสบายใจกันได้ค่ะ   น้องๆที่สนใจสมัคร ต้องเป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต ที่มี GPAX เฉลี่ยสะสมครบ  5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป

กำหนดการรับตรง
รับสมัคร ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2554 - 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  20กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน  12 มีนาคม 2555
(1.เคมี 2.ชีววิทยา 3.คณิตศาสตร์ 4.ภาษาอังกฤษ5.ความถนัดทางเภสัชศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  12  มีนาคม  2555
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  13  มีนาคม 2555

โครงการรับตรง  วิทยาลัยดุริยศิลป์  สาขาวิชาดุริยศิลป์ 
กำหนดการรับตรง
รับสมัคร ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2554 - 17  มกราคม  2555
สอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี  28  มกราคม  2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ3  กุมภาพันธ์  2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา 
ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000
โทรศัพท์    0-5385-1478  – 86  ต่อ 240 , 241  โทรสาร 0-5385-1478 ต่อ 240
e-mail : admissions@payap.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น