สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เปิดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

UploadImage


“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)


สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management)
2.การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
3.สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Strategic Human Resource and Organization Management)


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.pim.ac.th/mba
หรือสอบถาม โทร. 0-2832-0280 / 081-481-7317
อีเมลล์ mba@pim.ac.th
###############################
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ธมลวรรณ อัศเวศน์ (ส้ม) tamonwanaus@pim.ac.th โทร 0-86633-3011
คุณฑิมภ์พร พรตรีสัตย์ thimpornpor@cpall.co.th โทร. 0-81612-3733

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น