สทศ.เปิดสมัครสอบ 7 วิชารับตรงเคลียริ่งเฮาส์ 1 ตุลาคมนี้!

UploadImage

สทศ.เปิดสมัครสอบ 7 วิชารับตรงเคลียริ่งเฮาส์วันที่ 1 ตุลาคมนี้!

          นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่าตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้จัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาเพื่อใช้ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 นั้น

สทศ.จะเปิดรับสมัครสอบ
ในวันที่ 1-30 ตุลาคม  2554

ให้ชำระเงิน ค่าสมัคร
วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 โดยค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554

สอบข้อเขียน
ในวันที่ 7-8 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

          "ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไปทั้งนี้เพื่อลดภาระในการเดินทาง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ต้องเดินทางไปสอบในศูนย์สอบที่ สทศ. กำหนด ซึ่งอาจไกลสทศ.จึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน โดยเปิดสนามสอบ 5 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่น และสงขลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.niets.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น