รับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 55

UploadImage

         ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีแบบรับตรงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนิน การรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวน 80 คน

คุณสมบัติ
ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 24 ตุลาคม 2554

การสมัคร
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน www.reg.kmitl.ac.th
2. ค่าสมัครสอบ 500 บาท พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
College of Nanotechnology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
nanokmitl@gmail.com
Tel. 02-3264111 ext 3076
เว็บไซต์http://www.nano.kmitl.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น