วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา รับสมัครเทอม2 2554

UploadImage
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
เปิดรับสมัครเทอม 2/2554 แล้ว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 2554
สอบรอบแรกวันที่ 26 ต.ค. 2554 / สอบรอบสองวันที่ 5 ม.ค. 2555
เปิดเรียนเทอม 2/2554   วันที่ 16 ม.ค. 2555


คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ปวช. หริอเทียบเท่า
- ผู้หญิงควรมีส่วนสูง 155 ซม. ผู้ชายควรมีความสูง 165 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักเป็นสัดส่วนกับส่วนสูงตามมาตรฐานสากล

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครของวิทยาลัย (download ได้ที่ www.dtc.ac.th)
- สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(ใบ ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองแพทย์ ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย (download ได้ที่ www.dtc.ac.th)
- ค่าสมัคร 500 บาท

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก  
           ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน (ทุกสาขาวิชา สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์)  และการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร
1. สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา อาคาร 1 ห้อง 1101
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี วิทยาลัยดุสิตธานี
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 198-0-85294-9
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนแสควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  095-2-48283-1

   ** หมายเหตุ  กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของผู้สมัครมาทางโทรสารที่ (038) 488 933 และนำหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานการสมัครต่างๆ มายื่นเพิ่มเติมในวันรายงานตัว ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
เบอร์โทรศัพท์    +66 (0) 38 488 463-7
                          +66 (0) 38 488 930-2
Fax:     +66 (0) 38 488 933
อีเมลล์ 
marketing-pattaya@dtc.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น