รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ เทอม 2 ปี 2554

UploadImage

          ขณะนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
2. ผู้จบการศึกษาระดับเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา และ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องนำวุฒิไปเทียบความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศนักศึกษาต้องนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

เอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับนักศึกษาโอนต่างสถาบัน)
5.สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT (ถ้ามี)
หมายเหตุสำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ สามารถใช้ยื่นเพื่อได้รับการยกเว้นเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ1.TOEFL 500คะแนนขึ้นไป หรือ
2.IELTS 5.0คะแนนขึ้นไป หรือ
3.SAT คะแนนรวม 1,000 คะแนนขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร
วันนี้ - 1 ตุลาคม 2554

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 02-3503500
อีเมล์ : buic@bu.ac.th
เว็บไซต์ : www.buic.bu.ac.th  

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น