ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 17 ABAC

 UploadImage

        ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 17 เมืองน้อยในป่าใหญ่ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2554 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว หรือ แนบfile รูปมาพร้อมกับใบสมัคร online1 รูป
2. ใบสมัคร 1 ชุด

วิธีการรับสมัคร
1. ให้นักเรียนมัธยมปลายที่สนใจติดต่อขอถ่ายเอกสารใบสมัครได้ที่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ พนักงานที่เคาเตอร์ของสถาบันกวดวิชา  หรือ ดาวโหลดใบสมัครที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวและคำถามทั้งหมด 4ข้อ นักเรียนต้องตอบคำถามให้ครบและสมบูรณ์ (แสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้เต็มที่)
3. ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนพร้อมด้วยคำตอบทั้ง 4ข้อส่งมาที่ “นายชัชพล เทียนสิงห์ชัย (YOUTH #17) 298/98-99ซอยพิษณุโลก 3ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ  10300” หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่PSVYouthCamp17@gmail.comภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2554

ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันที่ 1 กันยายน 2554 –8ตุลาคม 2554

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางคณะกรรมการจะตัดสินคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน

ประกาศผล
วันที่ 12 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ ทางชมรมจะมีการแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 12ตุลาคม 2554โดยจะแจ้งผลให้ทราบแก่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวและฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือแจ้ง กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยตรง ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรมปฐมนิเทศในวันที่ 15ตุลาคม 2554

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 พี่แมค (ประธานค่าย) : 081-734-4036
พี่เอ็กซ์ : 085-912-8679
Facebook Page : Preservers Club Youth Camp#17 ABAC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น