ค่าย KU-โลกจิตวิทยา ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์


UploadImage

ค่ายKU-
โลกจิตวิทยาครังที่ 4 ปี2554

        
ภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมนิสิตจิตวิทยาเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวด้านจิตวิทยาโดย ใช้ชื่อโครงการว่า“ค่าย KU-โลก-จิตวิทยา”เพื่อให้น้องๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยาได้ทราบแนวทางการศึกษาจิตวิทยาในระดับชั้นอุดม ศึกษา โดยน้องๆได้รับทั้งแนวทางการศึกษาต่อและความรู้ทางด้านจิตวิทยาสอดแทรกกับ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้น้องๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันโดยมีพี่ๆ นิสิตเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2554 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นที่4 (มัธยมศึกษาปีที่4-6) ไม่จำกัดแผนการเรียน
2. เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยา
3. สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือระหว่างวันที่4-16 ตุลาคม2554


 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุคของโครงการ
http://www.facebook.com/KUlokjitcamp
หรือติดต่อได้ที่
พีแน็ต087-142-1478
พีโบนัส089- 581-4835
พีใบปอ085-184-2368
พีสายป่าน087-337-7075

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น