ถามมหา'ลัยก่อนปรับแอดมิชชั่น

          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม ศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลางของที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่นกลางของทปอ. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่จะเข้า ร่วมการคัดเลือกด้วยระบบรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์ของทปอ.เกี่ยวกับราย ละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินการ  ซึ่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจแล้ว และได้มอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบปฏิทินการรับตรง เช่นการลงทะเบียน เวลาการสมัคร การยืนยันสิทธิ์การรับตรงผ่านเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ทางสอท.จะจัดสัมมนาใหญ่โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อหารือถึงระบบการคัดเลือกด้วยระบบแอดมิชชั่นกลาง  โดยหัวข้อหนึ่งในการสัมมนาจะสอบถามคณะหรือสาขาต่าง ๆ ว่าต้องการจะปรับสัดส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแอดมิชชั่นหรือไม่ และถ้าจะมีการปรับควรจะเป็นเท่าใดเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถคัดเลือกนิสิตนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
          "ที่ผ่านมาทางคณะเภสัชศาสตร์ ต้องการขอลดสัดส่วนคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และให้ไปเพิ่มคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์หรือแพต 2 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ต้องการขอปรับสัดส่วนเช่นกัน ซึ่งถ้าได้ข้อสรุป คาดว่าจะสามารถปรับสัดส่วนแอดมิชชั่นกลางได้ทันทีในปีการศึกษา 2556 ส่วนปี 2555 ยังยืนยันใช้สัดส่วนและองค์ประกอบเดิม" ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าว.

ขอบคุณเดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น