Book Festival for Young People 2011


UploadImage


งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน
  ครั้งที่ 9 Book Festival for Young People 2011

          เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึง ความสำคัญของการอ่านหนังสือ  และการเรียนรู้  ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน  ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการ เรียนรู้  อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต
           สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่ง ประเทศไทย ในนามของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่  9 (Book Festival for Young People 2010)ขึ้น ระหว่างวันพุธที่13 – วันอาทิตย์ที่  17  กรกฎาคม  2554  ณ โซนซี 1-2 และพลาซ่ารวม 5 วัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  แนวคิดการจัดงานในครั้งนี้คือ “อ่านสนุก ปลุกจินตนาการ”

กิจกรรมภายในงาน

 1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก  แบบเรียน  หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก 0-8 ปี บริเวณโซนซี 1 (ชั้นล่าง)
 2. การออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาเยาวชน 9-18 ปี บริเวณโซนซี 2 (ชั้นบน)
 3. โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 22  ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม  2554
 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ
 5. การอบรมสัมมนาทางวิชาการ
นิทรรศการและกิจกรรมภายในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่9 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อ่านสนุก ปลุกจินตนาการ”ซึ่งจะแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมออกเป็น 3 โซน
>>>โซนซี 1พบกับ

 • นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องแนวทางการเลือกหนังสืออ่านให้สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของตน และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาของสมองในแต่ละวัยของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เลขที่บูธ A31ซึ่งแบ่งนิทรรศการออกเป็น 3 โซนได้แก่
  • นิทรรศการแนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม หลักการพัฒนาสมอง แจกเอกสารประชาสัม พันธ์หน่วยงาน เอกสารแนะนำรายการโทรทัศน์ ป ปลา ตากลม ที่กำลังออกอากาศ และจัดแสดงตัวอย่างหนังสือที่ สบร. ผลิต ประมาณ 20  รายการ
  • นิทรรศการแสดงตัวอย่างหนังสือที่สอด คล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มวัยต่างๆ (Learning styles) จัดแสดงหนังสือประมาณ 40 – 50 รายการ
  • นิทรรศการอธิบาย ลักษณะ Learning styles ของเด็กแต่ละกลุ่มวัย (อายุ 0 – 3 ปี, อายุ 3 – 6 ปี, และอายุ 6 ปีขึ้นไป) และแสดงข้อมูลแบบทดสอบวัด Learning styles ของเด็ก “สไตล์ไหน ถูกใจคุณ” พร้อมเฉลย (pamphlet)
 • กิจกรรม Bangkok Read for Lifeโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เลขที่บูธ A35
  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดโลกมหัศจรรย์การอ่าน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมายสำหรับน้องๆ เยาวชน อาทิเช่น อุโมงค์นักอ่าน: ที่จะมากระตุ้นให้เด็กๆ เห็นถึงประโยชน์ ความรู้และความอัศจรรย์ที่เกิดจากการอ่าน บันทึกภาพฉันคือนักอ่าน: ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็น Reading Ambassador ของโครงการ
  Bangkok Read for Life เพียงแค่คลิ๊ก Like ที่ www.bangkokreadforlife.comReading Space: พื้นที่การอ่านและหนังสือที่หลากหลายในบรรยากาศสบายๆ และ Mini Stage ร่วมล้อมวงเล่านิทาน อ่านหนังสือ และพูดคุยกับพี่ๆ Reading Ambassador อาทิ ทราย เจริญปุระ และน้องเดียว พัทธดนย์ รวมถึงสร้างจินตนาการการอ่านของเด็กๆ ผ่าน “ละครหุ่นเงา”
 • นิทรรศการ“มหัศจรรย์การอ่าน”ในโครงการ Bangkok Read for Life ของกรุงเทพมหานคร  เลขที่บูธ A35
 • กิจกรรม“หนังสือคือจินตนาการ”จากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เลขที่บูธ D21
  แสดงนิทรรศการ “หนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน – 6 ปี ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” กิจกรรมหนังสือคือจินตนาการ กิจกรรมเล่านิทาน มุมหนังสือน่าอ่าน และกิจกรรมประดิษฐ์
 • โซนBOOKS SUPER SALEพบกับหนังสือหลากหลายที่นำมาลดพิเศษให้นักอ่าน มากกว่า 50% เฉพาะในโซนนี้เท่านั้น
>>>โซนพลาซ่าพบกับ
 • กิจกรรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขที่บูธ J01
 • นิทานในสวนกระดาษจากเอส ซีจี เปเปอร์ ร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆ มาฟังนิทานเสริมจิตนาการในสวนกระดาษที่สร้างให้เฉพาะในงานเทศกาลหนังสือเด็ก และเยาวชนครั้งที่ 9  เท่านั้น เลขที่บูธ J02
 • กิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิด“ชุมชนในฝัน”เลขที่บูธ J03-J04  ซึ่งประกอบด้วย
  1. ศิลปินน้อยประดิษฐ์ศิลปะ(มหาวิทยาลัย ศิลปากร) แสดงผลงานและกิจกรรมของนักศึกษาเช่น ภาพ Print out โมเดล แอนิเมชั่นการ์ตูนหน้าพระลาน Workshop หนังสือทำมือ เพ้นท์ผ้าพันคอ
  2. สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก จัดแสดงหนังสือในโครงการ 108 หนังสือดี สำหรับเด็กอายุ 0-8 ปี มูลนิธิกระจกเงาร่วมรณรงค์บริจาคหนังสือและเชิญชวนทำบุญหนังสือเล่มละบาทใน โครงการอ่านสร้างชาติ จำกัดจำนวนไม่เกิน 2,000 เล่มต่อวัน พร้อมรับบริจาคกระดาษเพื่อนำไปผลิตหนังสือเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
  3. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แสดงนิทรรศการผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 5 ชมการแสดงละครหุ่นและหัดทำตุ๊กตานิ้วมือ
  4. ชุมชนบางลำพู เล่าเรื่องย่านบางลำพูผ่าน Photomo สาธิตการทำการ์ด Pop-up และเชิญร่วมกิจกรรมโฟโต้เทส
  5. ชุมชนนางเลิ้ง ชมการสาธิตการทอผ้า และเป็นแบบภาพวาด (ไม่) เหมือนให้กับศิลปินตัวน้อย
  6. โครงการปิ๊งส์ จัดฉายหนังสั้นสลับกับแอนิเมชั่นการ์ตูนหน้าพระลานและสถาบันการ์ตูนไทย เช่น จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ภาพยนตร์โฆษณา และ MV
  7. แผนงานศิลปวัฒนธรรม แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสส.
  8. ศิลปินเพื่อการปฏิรูป
  9. กิจกรรมส่วนกลาง
   1. แจกหนังสือ แจกหนังสือ “นบีมุฮัมมัด”
   2. Workshop หนังสือทำมือ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม สสส. ครบทุกบูทภายในงานแล้วจะได้รับสิทธิ์ในการทำหนังสือทำมือ
   3. การแสดงบนเวที เช่น ดนตรีอคูสติก บีบอย เล่านิทาน ดนตรีประกอบการ์ตูน รำไทย ละครหุ่นมือ และสอนวาดการ์ตูนพื้นฐาน เป็นต้น
>>> โซนเอเทรียมพบกับ
 • บูธ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่บูธ K01 จำหน่ายแสตมป์และสิ่งสะสมสินค้าที่ระลึกไปรษณีย์ต่างๆ และถ่ายภาพแสตมป์ส่วนตัว
 • กิจกรรม “อ่านสนุก ปลุกจินตนาการ”เลข ที่บูธ K02 เน้นการสรรสร้างจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปธรรมผ่านวัสดุประเภทกระดาษ ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ที่ผู้ร่วมงานสามารถนำวิธีการพับกระดาษแบบต่างๆ กลับไปทำเองได้ที่บ้าน ได้แก่
  • กระดาษหรรษา (Origami)  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ โดยมีวิทยากรพิเศษคอยให้คำแนะนำ กิจกรรมจะเปิดเป็นรอบๆ รอบละประมาณ 20-25 คน วันละ 4 รอบ 4 แบบ
  • คอสเพลย์กระดาษ เพลิดเพลินกับการแต่งคอสเพลย์กระดาษสไตล์ DIY ของคุณเอง
  • มโหตร เทคนิคการตัดกระดาษแบบไทยๆ สำหรับใช้ในการตกแต่งสถานที่ในงานทำบุญงานมงคลต่างๆ ในอดีต เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา หน้าตาของมโหตรจะเป็นอย่างไร และมีวิธีทำอย่างไร ร่วมไขข้อข้องใจได้ในงานนี้
  • DIY ประกอบโมเดลเป็นรูปสัตว์หลากชนิด เช่น สุนัข เต่า และไดโนเสาร์ เป็นต้น