ประกวดเต้น Third Step Up 3 @ Paragon Cineplex Infinite

UploadImage

ประกวดเต้น
Third Step Up 3 @ Paragon Cineplex Infinite ชั้น 5

         ชาว  K-Pop Cover Dance ห้ามพลาดกับการประกวด Third Step Up 3ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยเกียรติยศและรางวัลอื่นอีกมากมายกว่า  50,000บาทรับสมัครวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา – มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเต้น  Cover ศิลปินเกาหลี  ทีมละ 3คน – 13คน
            เปิดรับสมัครวันนี้ – 10กรกฎาคม
            รอบคัดเลือก 17กรกฎาคม 2554 
            รอบชิงชนะเลิศ  12สิงหาคม 2554 

น้องๆ ที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.facebook.com/klungmusic สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Tel : 02 911 1619 ,  0816238456, 0855152331
E-mail : third_step_up@hotmail.com
              klungmusic2010@hotmail.com

-   ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงชื่อสมัครและมีสิทธิลงแข่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
-   ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ออกจากแข่งขัน
-  คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.   กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมตั้งชื่อทีมที่จะนำมาแข่งขันในใบสมัครให้ชัดเจน
2.   รูปถ่ายทีมผู้เข้าแข่งขันแนบมาพร้อมใบสมัคร 1ใบ
3.   ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่  Email : third_step_up@hotmail.com
*** ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ

กติกาและขั้นตอนการแข่งขัน          
1. รอบคัดเลือก
             ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเต้นเพลงศิลปินเกาหลีที่ตัวเองถนัดภายในเวลาไม่เกิน 5นาที โดยจะคัดเลือกทีมเข้าประกวดทั้งหมดเหลือ 15ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
2. รอบชิงชนะเลิศ 
             ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 15ทีม จะต้องมาทำการแสดงสดหน้าคณะกรรมการ และสาธารณชน โดยในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะมีเวลาในการแสดง 15  นาที  (กติการอบชิงชนะเลิศจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศผลรอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว)  โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่มีความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อรับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2  และรางวัลชมเชยต่อไป

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ ( รอบคัดเลือก)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสิน คณะกรรมการจัดการประกวดจะใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5ส่วนดังนี้
1.เกณฑ์การตัดสินด้านความสมบูรณ์ของท่า Perfect dance performance (30คะแนน)                                      
2.เกณฑ์การตัดสินด้านความเป็นศิลปิน Inter (30คะแนน)
3.เกณฑ์การตัดสินด้านความคิดสร้างสรรค์ Creativity (15คะแนน)
4.เกณฑ์การตัดสินด้าน Entertainer  (15คะแนน)
5.เกณฑ์การตัดสินด้านเครื่องแต่งกาย Costume (10คะแนน)

การส่งซีดีเพลง
ผู้เข้าแข่งขันนำซีดีที่จะเข้าแข่งขันส่งให้ทีมงานพร้อมรายงานตัวก่อนการ แข่งขันอย่างน้อย 1ชั่วโมง โดยบันทึกเป็น CD/Audio จะมีเพียง 1เพลง เท่านั้นสามารถเปิดเล่นบนซีดีได้ โดยติดชื่อทีมและเพลงในการแข่งขันให้เรียบร้อย

กำหนดการ
1. ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10กรกฎาคม  2554
2. คณะกรรมการจะมีการจับฉลากลำดับการแข่งขันรอบคัดเลือกและประกาศทางเว็บไซต์ www.klungmusic.com  , facebook.com/klungmusic ในวันที่ 12กรกฎาคม 2554
3. ประกวดรอบคัดเลือกวันที่  17  กรกฎาคม 2554  @  Paragon Cineplex Infinite ชั้น 5   เพื่อคัดเลือกเหลือ 15ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
4. รอบชิงชนะเลิศวันที่ 12สิงหาคม  2554  ณ Paragon Cineplex Infinite ชั้น 5
5.รอบวันแถลงข่าววันแถลงข่าว ทีมที่ชนะเลิศจะได้ไปโชว์ในงานเปิดอัลบั้ม Sweet Vampire
@ Centerpoint Playhouse ( กำหนดวันแถลงข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง )

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
- ทุนการศึกษา 20,000บาท
- พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทุนการศึกษา 10,000บาท
- พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทุนการศึกษา 5,000บาท
- พร้อมถ้วยรางวัล