ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่13

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่13

หลักการและเหตุผล 

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชจะจัดโครงการ "ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 13" ขึ้น เพื่อแนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต รวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อผู้อื่นในวิถีทางของการเป็นแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่าง ได้อย่างที่ตั้งใจและต้องการ มีกำหนดจัดงานขึ้น 2 รุ่นเพื่อรองรับผู้สมัครจำนวนรอบละ 250 คน

วัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อที่จะให้น้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยากจะเป็นแพทย์ มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอ หรือ ยังมีความลังเลในการเลือกเรียนหมอในแต่ละสถาบัน ได้เข้าใจวิถีชีวิต การใช้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะ ชาวแพทย์ศิริราช อันจะทำให้น้องๆ สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 54

UploadImage