ด่วน..รับตรงรอบ Admissions สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2561 ปิดรับ 17 เมษายน นี้


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรที่เปิดรับเช่น พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทย
เปิดรับสมัครถึง 17 เมษายน 2561