รับตรง โครงการ พสวท. และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 61


ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัคร 1 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รับสมัคร 1 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561