รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2561 รับรวม 699 คน

ประกาศ มธ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
การรับด้วย PORTFOLIO โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2
เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 ถึง 8 มกราคม 2561