สทศ.ปิดระบบเลือกสนามสอบ #GATPAT (กทม. นนทฯ ปทุมฯ) เปิดให้เลือกอีกพรุ่งนี้
สทศ.ขอแจ้งปิดระบบการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

จากการเปิดระบบรับสมัคร GAT/PAT ในวันแรก พบว่า มีผู้สมัครสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครที่ประสงค์จะเลือกสนามสอบในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ต้องทำการสมัครสอบ ชำระเงิน แล้วกลับเข้ามาในระบบ GAT/PAT อีกครั้งเพื่อเลือกสนามสอบ (รายโรงเรียน) ซึ่งส่งผลต่อระบบการรับสมัครสอบและระบบการชำระเงิน

ดังนั้น สทศ.จึงจำเป็นต้องปิดระบบเฉพาะการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานีชั่วคราว เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตามปกติ  ส่วนผู้สมัครในจังหวัดอื่นๆ (นอกเหนือจากกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี) สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ตามปกติ