รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2560 รวม 40 คน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 40 คน
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560