ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560
ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศ  และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 และ 2 
รวมจำนวนรับ 5332 คน
รับตรงภาคตะวันออกครั้งที่ 1 ภาปกติ 1326 คน ภาคพิเศษ 172 คน
รับตรงภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ภาปกติ 1065 คน ภาคพิเศษ 214 คน
รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 1 ภาปกติ 1099 คน ภาคพิเศษ 188 คน
รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 2 
ภาปกติ 1039 คน ภาคพิเศษ 229 คน
รอบที่ 1  เปิดรับสมัคร 18 พ.ย.2559  – 21 ธ.ค. 2559
ใช้คะแนน GPAX + GPA/PAT

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 18 พ.ย. 2559 – 25 เม.ย. 2560 
ใช้คะแนน GPAX + วิชาสามัญ