รับตรง โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2560
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการที่ 1  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 2 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
โครงการที่ 3  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง
โครงการที่ 4 โครงการรับนักศึกษามีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ทั้ง 4 โครงการ รับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2559