รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต , ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, แพทย์แผนจีน ม.พะยา 59

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559