ค่ายดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 11 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ค่ายดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 11 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพราะโลกของ "วิศวะ" มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 58 วันค่าย 7-10 มกราคม 59