โควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 เปิดรับ 1-26 ธ.ค.


รับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครน้องๆ ม.6 หรือ ปวช ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  

เปิดรับสมัคร 1-26 ธันวาคม 2557