ค่ายวิชาการ แนะแนว Pathway Camp พบกับพี่ ชีวเคมี จุฬาฯ

 
ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ทางภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีจัดค่ายวิชาการ แนะแนวเกี่ยวกับภาควิชา ว่าชีวเคมีคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร จบไปแล้วสามารถทำงานทางด้านไหนได้บ้างอ่ะคะ มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาแนะแนวประสบการณ์ต่างๆ ทางภาควิชาจะเปิดแลปให้น้องๆได้เรียนรู้และปฏิบัติ มีกิจกรรมฐานต่างๆให้น้องๆเล่น ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกลับไปค่ะ
 
โดยจะรับสมัครน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ที่สนใจเข้าร่วม สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธ.ค 57 ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ facebook pathway camp
 
และก็ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 การรับสมัครเข้าภาควิชาชีวเคมีโดยวิธีแอดมิชชันกลาง นักเรียนสามารถเลือกเข้าภาควิชาชีวเคมีได้โดยตรงแทนการเลือกเข้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งจะถูกยกเลิก และยังสามารถสมัครภาควิชาชีวเคมีโดยวิธีรับตรงได้เหมือนเดิม