กำหนดการ รับตรงทั่วประเทศ 4 โครงการ พระนครเหนือ 2558


มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน
โครงการสมทบพิเศษ