รับตรง ทันตแพทยศาสตร์ ผู้สำเร็จการการศึกษา ป.ตรีสาขา อื่นๆ ม.ธรรมศาสตร์ 58


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คน  คัดเลือกโดยใช้ คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชาที่จัดสอบโดย สทศ.