ค่าย Mahidol E-CAMP วิศวกรรมไฟฟ้า มหิดล 2014

 
 
ขอเชิญน้องๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ อยากเข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ เข้าร่วมค่าย E-CAMP ที่จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4
 
รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2557 (5 วัน 4 คืน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ค่าใช่จ่าย ' ฟรี ! ' ตลอดค่าย
 
- ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/mahidolecamp2014
 
ระยะเวลาการรับสมัคร
- ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2557
 
ประกาศผลการคัดเลือก 
- วันที่ 6 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/mahidolecamp2014
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.facebook.com/mahidolecamp2014