ม.ธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับตรง พฤศจิกายน นี้

  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ที่ www.reg.tu.ac.th ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยใช้คะแนนสอบข้อเขียน/สอบวิชาเฉพาะ/สอบปฏิบัติ/คะแนน GAT PAT/คะแนน 7 วิชาสามัญ/คะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยกำหนด