ทปอ.ประกาศปฎิทินแอดมิชชั่น’58 : ปฏิทินสอบและรับสมัคร GAT/PAT วิชาสามัญ


ทปอ. คลอดปฏิทินแอดมิชชั่นปี 58 อึ้งสถิติยอดเด็กสละสิทธิ์แอดมิชชั่นพุ่ง ชี้แต่ละปีสูงถึง 24-30% เตรียมวิเคราะห์หาสาเหตุด่วน หวั่นที่นั่งในรั้วมหา’ลัยเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
วันนี้ (24 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยพบว่า มีที่นั่งว่างทั้งหมด 146,554 คน แต่มีผู้มาสมัคร 99,767 คน ผ่านการคัดเลือก 80,880  คน ไม่มาสอบสัมภาษณ์ 20,238 คน คิดเป็นร้อยละ 25.16 ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตกสัมภาษณ์ จำนวน 111 คน ดังนั้นจึงมีผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาทั้งสิ้น  60,531 คน ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวเลขสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นตัวเลขที่สูง และจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 -2557  มีอัตราการสละสิทธิ์เฉลี่ยอยู่ที่ 24-30% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละปี ทั้งนี้จากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ที่สละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 529 คน พบสาเหตุหลักเกิดจาก เด็กได้ที่เรียนอยู่แล้ว ร้อยละ 55.39 ได้ในคณะที่ตนเองไม่ชอบ ร้อยละ 10.59  และเรียนต่อคณะเดิม ร้อยละ 26.47
“หลังจากนี้ ทปอ.ต้องมาวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ตัวเลขการสละสิทธิ์สูงเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งอาจมีได้หลายสาเหตุ เช่น หลักสูตรที่เปิดไม่อยู่ในความสนใจของเด็ก มหาวิทยาลัยไม่ยอมตัดสิทธิ์ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง หรือโควตา ดังนั้นประเด็นนี้จึงต้องไปดูแล เพราะ ทปอ.ต้องการให้มีการใช้ที่นั่งในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ เพาะขณะนี้ยังมีช่องว่างอยู่ และบางคณะก็ไม่มีการเลื่อนอันดับสำรองขึ้นมาทดแทน จึงทำให้เสียที่นั่งไปโดยเปล่าประโยชน์” ศ.นพ.รัชตะ กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบปฏิทินแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งได้มีการขยับเร็วขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอดรับกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ขณะเดียวกันเพื่อให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษามากขึ้นด้วย
ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปฏิทินที่ปรับใหม่ มีดังนี้ สมัครสอบวิชาวัดความถนัดทั่วไป หรือ แกต และวิชาวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 1-20 ตุลาคม 2557 สอบแกต และแพต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 ประกาศผลสอบ แกต และแพต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 3-24 พฤศจิกายน 2557 สอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 21 มีนาคม 2558 รับสมัครสอบแกต และแพต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5-27 มกราคม 2558 สอบแกต และแพต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7-10 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบแกต และแพต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 เมษายน 2558